Kurs 10: Klasa doskonałości

Od 2022 roku w Międzynarodowej Akademii Letniej funkcjonuje Klasa Excellence. Do tej klasy największych talentów organowych nie można się zapisać.
W 2022 roku utworzono długą listę nazwisk uczestników, którzy podczas tegorocznej Akademii Letniej zostali niezależnie uznani przez co najmniej dwóch nauczycieli za wielkie talenty. Z tej długiej listy wybrani zostali uczestnicy Excellence Class 2024. Przez dwa tygodnie będą pobierać lekcje na bardzo wysokim poziomie u najwybitniejszych nauczycieli naszych czasów, a zakończą się własnym koncertem w piątkowy wieczór 26 lipca 2024 r. w Grote lub St. Bavokerk.
Podczas Akademii Letniej 2024 w tym samym trybie wyłaniani będą uczestnicy Excellence Class w 2026 roku.

Przejdź do treści